Marhum Thabarsi, Imam Para Mufassir. 469-548 h

Beliau dijuluki Aminuddin atau Aminul Islam, nama beliau Al-Fadhl bin Hasan Abu Ali, bin Al-Fadhl Athhabarsi. Thabarsi merupakan daerah yang terletak di kota Arak, salah satu bagian terpenting dari kota Qom yang suci. Namun ada yang mengatakan thabarsi adalah nama lain dari kota Mazandaran.

Beliau seorang mufassir besar, seorang ahli fiqih yang mumpuni, seorang muhadis, terpercaya, dan salah satu tokoh terbesar dalam dunia Syiah Imamiyah, beliau juga memiliki karya di berbagai disiplin ilmu.

Guru-guru beliau

1. Syekh Abi Ali bin Syekh Ath-Thusi.

2. Syekh Abi Wafa’ Abdul Jabbar bin Ali Al-Muqri’ Ar-Razi.

3. Syekh Al-Ajal Al-Hasan bin bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Babaweh Al-Qummi Ar-Razi.

4. Syekh Imam Muwaffaq din bin Al-Fath Al-Wa’idh Al-Bakr Abadi.

5. Sayyid Abi Thalib Muhammad bin Al-Husain Al-Husaini Al-Jarjani.

6. Syekh Al-Imam As-Sa’id Az-Zahid Abi Fath Abdillah bin Abdil Karim bin Hauzan Al-Qasyiri.

7. Syekh Abil Hasan Ubaidillah Muhammad bin Hasan Al-Baihaqi.

Murid-murid beliau

1. Putra beliau, Abu Nashr hasan bin Al-Fadhl, pemilik kitab Makarimul Akhlak.

2. Rasyiduddin Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Syahr Asyub.

3. Syekh Muntakhabuddin pemilik kitab Al-Fihrist.

4. Sayyid Fadhlullah Ar-Rawandi pemilik kitab Al-Kharaij wal Jaraih.

Karya-karya beliau

1. ‘A’lamul wara.

2. Majma’ul bayan.

3. Jawami’ul jami’.

4. Al-Kafi Asy-Syafi.

5. Tajul mawalid.

6. Ganiyatul ‘abid wa munyatuz zahid.

7. Al-Faiq.

8. Mukhtasharul Kasyaf.

9. Al-Jawahir.

10. Al-Adabuddiniyah lil khizanatil mu’iniyah.

11. Annurul mubin.

12. Kunuzun najah.

13. ‘Idatus safar wa ‘umdatul hadar.

14. Ma’arijus sual.

15. Misykatul anwar.

16. Risalatu haqaiqil umur.

17. Al-‘umdah fi ushuludin wa faraid.

18. Syawahidu tanzil.

19. Natsrul laali.

20. Fadhailuz Zahra’.

21. Shahifatur Ridha.

Wafat beliau.

Beliau menjumpai Sang Kekasih pada malam Idul Adha 10 Zdul hijah tahun 548 h, sebagaimana disebutkan dalam Tarikh Baihaqi halaman 343, di kota sabzawar, sebuah kawasan yang terletak di Iran, kemudian dipindahkan ke kota Masyhad dan dikebumikan di sana. Dan makam beliau sekarang tepat di … haram Imam Ridha as, sekitar 250 meter di jalan Thabarsi.

Kisah unik tentang beliau

Allamah Mirza Muhammad Baqir Al-Khonsari dalam Raudhatu jannat mengatakan:”salah satu hal menarik atau keramat beliau yang sudah menjadi rahasia umum baik di kalangan umum (ahli sunnah) maupun khash (syiah) yang menimpa marhum Thabarsi adalah, beliau mengidap penyakit jantung dan pada suatu hari beliau dianggap telah wafat, beliaupun dimandikan, dikafani, dan seterusnya layaknya orang yang telah meninggal dunia. Setelah semuanya pulang kerumah masing-masing.

Beliau terjaga dari mati surinya, beliau tidak dapat meloloskan diri dari liang kubur tersebut, saat itu terbersit dalam pikiran beliau untuk bernazar yang isinya andai beliau selamat dan dapat keluar dari kubur beliau akan mengarang sebuah kitab tafsir Al-Quran.

Mungkin sudah menjadi nasib baik beliau, kebetulan para pencuri kafan yang sering berkeliaran dan mencari mangsa datang dan mulai menggali kuburan beliau, ketika tersingkap beliaupun bangun dan bangkit, para pencuri itu katakutan, beliaupun berbicara dengan mereka, merekapun semaikn ketakutan. Beliau akhirnya menceritakan segalanya, mereka jadi sedikit tenang dan karena beliau tidak dapat bangkit dan berjalan mereka membopong beliau ke rumah, dan pada akhirnya para pencuri tersebut insaf dan bertaubat karenanya.

Kemudian beliau mulai melaksanakan nazar yang telah beliau janjikan di kubur yang sekarang kitab yang beliau karang tersebut terkenal dengan nama Majma’ul bayan.

Akan tetapi menurut Al-Mawla Fathullah Al-Kasyani, bahwa kitab tafsir yang beliau karang setelah beliau hidup kembali adalah kitab tafsir bernama manhajus shadiqin. Wllahu a’lam.  

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: